Home » SME

Provádíme měření emisí vozidel do 3,5t všech typů pohonu (benzín, plyn, diesel), řízených  i neřízených systémů.

Jak u nás obvykle probíhá měření emisí

  • V předem domluvený termín od vás převezmeme auto i potřebné doklady k vozidlu, a seznámíme vás s dalším postupem spojeným s měřením emisí ME.
  • Automobil před provedením měření prohlédneme v našem autoservisu a odstraníme případné závady, které brání úspěšnému absolvování měření emisí a technické kontrole STK.
  • Postaráme se, aby vozidlo úspěšně prošlo měřením emisí, a na přání zajistíme také technickou kontrolu (STK).
  • Na závěr vám předáme vůz, nové osvědčení o emisích  i veškeré doklady.

    U benzinových motorů se provádí měření ve zvýšených a volnoběžných otáčkách, zjišťují se emisní limity výfukových plynů (CO, HC). Motor musí být zahřátý na provozní teplotu, doporučuje se kontrola vzduchového filtru a těsnosti výfukového potrubí.

    U dieselových motorů se měření provádí metodou volné akcelerace. Před samotným měřením musí být motor zahřátý na provozní teplotu. Rozvodový řemen, je-li jím motor vybaven, musí být vyměněn v intervalu stanoveném výrobcem, aby nedošlo k poškození motoru.

Co je zapotřebí k měření emisí

  • Velký technický průkaz vozidla (Originální TP)
  • Osvědčení o registraci vozidla; starším označením je také Osvědčení o technickém průkazu (OTP)

Objednávky:

Termín pro měření emisí objednávejte na tel. čísle 774 734 081

Pro měření  využíváme moderní emisní stanici AVL